کد پاپ اپ

کد پاپ اپ

کد پاپ اپ

 
 
 
 
 
 
 نکته 1 : کد زیر را کپی کنید و دربالای قالب زیرکد   <head/>   قرار دهید
 
نکته 2 : (گوگل موزیک )  پاک کنبد آدرس وب سایت مورد نظر را وارد نماییدو در 2 خط بعدی در صورت دلخواه طول صفحه پاپ آپ و سپس ارتفاع صفحه پاپ آپ را تغییر دهید .
 

     

 

 

 

<script>
website="http:"گوگل موزیک";
width=1024;
height=768
 
functiongetCookie(c_name){
vari,x,y,ARRcookies=document.cookie.split(";");
for(i=0;i<ARRcookies.length;i++){
x=ARRcookies[i].substr(0,ARRcookies[i].indexOf("="));
//code by vahid majidi
y=ARRcookies[i].substr(ARRcookies[i].indexOf("=")+1);
x=x.replace(/^s+|s+$/g,"");
if(x==c_name){
returnunescape(y);
}
}
}
functionsetCookie(c_name,value){
varexdays=1;
varexdate=newDate();
//code by vahid majidi
exdate.setHours(exdate.getHours()+exdays);
varc_value=escape(value)+((exdays==null)?"":"; expires="+exdate.toUTCString());
document.cookie=c_name+"="+c_value;
}
functioncheckCookie(){
varusername1=getCookie("tiptap");
varusernam="tiptap";
if(username1==null){
window.open('','_parent','toolbar=1,location=1,directories=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1');
window.focus();
}
if(username1==""|username1==null){
if(window.open(website,'_blank','width='+width+',height='+height+',toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,menubar=1,resizable=1')){
window.focus();
//code by vahid majidi
setCookie("tiptap",usernam);
}
}
}
document.onclick=checkCookie;
if((window.XMLHttpRequest==undefined)&&(ActiveXObject!=undefined)){
window.onload=checkCookie;
}
</script>
 
 
                        اگر مشکلی بود به ما اطلاع رسانی کنید با تشکر..

 

 

 

 

 

 

تاریخ : دوشنبه 14 فروردین 1396

نویسنده : googlmusic

  • نظرات شما درمورد این پست